Bạch trà

Các phẩm Bạch trà từ vùng trung du và núi cao của Việt Nam

Bạch Cổ Shan

Giá tiền
480.000 VND
Khối lượng
60g

Là phẩm Bạch trà một búp từ Hà Giang

Băng Thanh Ngọc Nữ

Giá tiền
360.000 VND790.000 VND
Khối lượng
40 - 100 g

Là phẩm trà măng tím trong trẻo, thuần khiết

Chiêu Duẩn Minh

Giá tiền
690.000 VND1.500.000 VND
Khối lượng
40 - 100 g

Là phẩm trà măng tím trong trẻo, tinh khôi

Sương Nguyệt Lam (hộp signature)

Giá tiền
790.000 VND
Khối lượng
60 g

Dòng Bạch trà Shan tuyết tinh khôi, trong trẻo cho người ưa chuộng cảm giác bình an, tĩnh lặng