Hồng trà

Các phẩm Hồng trà từ vùng trung du và núi cao của Việt Nam

Hồng Mật Shan

Giá tiền
210.000 VND450.000 VND
Khối lượng
40 - 100 g

Là phẩm Hồng trà Mật ong đậm đà, ngọt ngào

Huyền Liên Shan

Giá tiền
690.000 VND
Khối lượng
100 g

Là phẩm trà đen hương sen ấn tượng

Khuynh Thành Shan

Giá tiền
330.000 VND720.000 VND
Khối lượng
40 - 100 g

Là phẩm Hồng trà Mỹ nhân đậm đà, lưu luyến