LOADING
- Địa Chỉ:
18F, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Mở Cửa:
8h - 17h30 (Thứ 2 - Thứ 6)
- Phone:
081.487.1111

TRÀ CỔ THỤ
TỪ VÙNG NÚI CAO VIỆT NAM

Khám phá - trà

Mời bạn cùng bước vào thế giới tinh tế của trà cổ thụ