Trà xanh

Các phẩm Lục trà từ vùng trung du và núi cao của Việt Nam

Lài Hoa Shan

Giá tiền
250.000 VND550.000 VND
Khối lượng
40 - 100 g

Là phẩm Lục trà ướp nhài tinh tế, thanh khiết

Liên Hoa Shan

Giá tiền
690.000 VND1.500.000 VND
Khối lượng
40 - 100 g

Là phẩm Lục trà ướp sen tinh tế, thanh khiết

Lục Hà Shan

Giá tiền
210.000 VND450.000 VND
Khối lượng
40 - 100 g

Là phẩm Lục trà một tôm hai lá thanh nhã, dễ chịu

 

Lục Tùng Shan

Giá tiền
350.000 VND
Khối lượng
60 g

Là phẩm Lục trà với hương vị khói ấn tượng

Thái Hoa Lam

Giá tiền
250.000 VND
Khối lượng
100 g

Dòng Lục trà truyền thống đến từ đất trà Thái Nguyên

Thái Hoa Minh

Giá tiền
350.000 VND
Khối lượng
100 g

Là phẩm lục trà một búp tinh tế và mượt mà hơn